Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 80
Tập 34, số 3 2024

BIỂU HIỆN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIÊM TAI GIỮA THANH DỊCH MẠN TÍNH ĐẾN PHÁT ÂM CỦA TRẺ 4 - 6 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020 - 2023

EXPRESSION AND AFFECTED OF CHRONIC SEROUS OTITIS MEDIA ON AGED FROM 4 TO 6 YEARS AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL IN 2020 – 2023
Tác giả: Phạm Thị Bích Đào, Trần Văn Tâm, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Anh Dũng, Vũ Phương Thảo, Thái Thị Chung, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Mai Thị Mai Phương
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả biểu hiện và ảnh hưởng của viêm tai giữa thanh dịch mạn tính đến phát âm của trẻ 4 - 6 tuổi. Nghiên cứu tiến hành trên 120 trẻ từ 4 đến 6 tuổi được xác định là viêm tai giữa thanh dịch mạn tại khoa khám bệnh bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ năm 2020 đến 2023. Nhóm nghiên cứu sử dụng bảng chữ cái tiếng Việt để đánh giá khả năng phát âm của trẻ. Kết quả cho thấy 9,8% trẻ phát âm chuẩn, 90,2 phát âm chưa chuẩn. 12 nguyên âm đơn: đúng: âm a 91,8%, ă: 56,7%, â: 71,3%, e: 67,9%, ê: 83,5%, i: 21,5%, o: 76,1%, ô: 81,6%, ơ: 18,9%, u: 93,7%, ư: 26,5%, y: 65,9%. Trong 17 phụ âm: phát âm đúng: âm b: 92,3%, c: 34,9%, d: 76,4%, đ: 37,8%, g: 31,6%, h: 81,2%, k: 45,8%, l: 89,1%, m: 37,1%, n: 39,5%, p: 18,6%, q: 21,9%, r: 71,1%, s: 23,7%, t: 92,1%, v: 54,7%, x: 67,8%. Trong 3 nguyên âm đôi: phát âm đúng: ia-yê-iê: 18,2%, ua-uô: 34,7%, ưa-ươ.: 71,2%. 9 phụ âm đầu ghép 2 chữ: phát âm đúng: ph: 9,8%, th: 65,5%, tr 34,8%, vh 9,8%, gi: 87,3%, nh: 68,4%, ng: 45,8%, kh: 26,7%, gh: 28,9%. 1 phụ âm ghép 3 chữ: phát âm đúng: ngh: 21,7%. Các âm bị ảnh hưởng của nhóm trẻ bị viêm tai giữa thanh dịch mạn tính chủ yếu là những âm có âm vực cao, phối hợp âm đôi.
Summary:
The aim of the study was to describe expression and affected of chronic serous otitis media on aged from 4 to 6 years. The study was conducted on 120 children from 4 to 6 years old who were identified as having chronic serous otitis media at the examination department of Hanoi Medical University Hospital from 2020 to 2023. The research team used the method of pronouncing words according to the Vietnamese alphabet to assess the children's pronunciation ability. Results showed that 9.8% of children pronounced correctly, 90.2 did not pronounce correctly. 12 single vowels: correct: a 91.8%, ă: 56.7%, â: 71.3%, e: 67.9%, ê: 83.5%, i: 21.5%, o: 76.1%, u: 81.6%, u: 18.9%, u: 93.7%, u: 26.5%, y: 65.9%. Of the 17 consonants: correct pronunciation: b: 92.3%, c: 34.9%, d: 76.4%, e: 37.8%, g: 31.6%, h: 81.2 %, k: 45.8%, l: 89.1%, m: 37.1%, n: 39.5%, p: 18.6%, q: 21.9%, r: 71.1%, s: 23.7%, t: 92.1%, v: 54.7%, x: 67.8%. Among the 3 diphthongs: correct pronunciation: ia-yê-ie: 18.2%, ua-uô: 34.7%, ưa-ươ.: 71.2%. 9 initial consonants combined with 2 letters: correct pronunciation: ph: 9.8%, th: 65.5%, tr 34.8%, vh 9.8%, gi: 87.3%, nh: 68.4 %, ng: 45.8%, kh: 26.7%, gh: 28.9%. 1 consonant combined with 3 letters: correct pronunciation: ngh: 21.7%. The affected sounds of the group of children with chronic serous otitis media are mainly highpitched sounds, combined with double sounds.
Từ khóa:
Viêm tai giữa thanh dịch; phát âm; trẻ em; bảng chữ cái tiếng Việt
Keywords:
Serous otitis media; pronunciation; children; Vietnamese alphabet
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1705
File nội dung:
o240380.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log