Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 66
Tập 34, số 3 2024

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ NHU CẦU CỦA CHA MẸ TRẺ KHIẾM THÍNH VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CHA MẸ TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ LỜI NÓI CHO TRẺ KHIẾM THÍNH TẠI NHÀ CỦA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

CURRENT STATUS OF USE AND NEEDS OF PARENTS OF DEAF CHILDREN FOR GUIDANCE DOCUMENTS FOR PARENTS TO PROVIDE SPEECH-LANGUAGE THERAPY FOR DEAF CHILDREN AT HOME AT THE NATIONAL CHILDREN'S HOSPITAL IN 2023
Tác giả: Vũ Thùy Linh, Nguyễn Tuyết Xương, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Trà Giang
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng sử dụng tài liệu hướng dẫn hiện có và nhu cầu tài liệu hướng dẫn của cha mẹ trẻ khiếm thính tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2023. Sử dụng phương pháp điều tra cắt ngang, phỏng vấn trực tiếp trên 30 phụ huynh có con bị khiếm thính đã được can thiệp thiết bị trợ thính và/hoặc trị liệu ngôn ngữ tại đơn nguyên Thính học & Trị liệu ngôn ngữ, khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả cho thấy 83,3% cha mẹ đã nhận thức đúng đắn về khuyết tật của trẻ; 93,3% cha mẹ hiểu đúng về vai trò của mình và 100% cha mẹ đã tham gia trị liệu ngôn ngữ - lời nói tại nhà cho trẻ. Tuy nhiên 86,7% cha mẹ chưa nhận được tài liệu hướng dẫn họ dạy trẻ tại nhà. Trong số ít 13,3% cha mẹ có sử dụng tài liệu hướng dẫn thì đến 92,3% trong số họ cảm thấy chưa hài lòng về tài liệu tìm được. Họ chưa tiếp cận được với các tài liệu hướng dẫn dạy ngôn ngữ - lời nói đặc thù dành cho trẻ khiếm thính. Họ mong muốn có một cuốn tài liệu phát tay hướng dẫn phụ huynh phục hồi ngôn ngữ - lời nói cho trẻ khiếm thính tại nhà.
Summary:
This study aimed to describe the current status of use of existing guidance documents and the needs of parents of deaf children at the National Children’s Hospital in 2023. To survey the current status of use and needs of parents for guidance documents for parents to provide speech-language rehabilitation for deaf children at home. Using cross-sectional survey method, direct interview The study implemented the method of collecting, analyzing, synthesizing survey data on 30 parents with hearing-impaired children who had received hearing aids and/or speech therapy at the Audiology & Speech Therapy Unit, Department of Otolaryngology, National Children’s Hospital. The research results showed that 83.3% of parents had a correct perception of their children’s disabilities; 93.3% of parents understood their role correctly and 100% of parents participated in speechlanguage therapy at home for their children. However, 86.7% of parents had not received instructions on how to teach their children at home. Of the few 13.3% of parents who used the instructions, 92.3% of them felt unsatisfied with the documents they found. Most parents of hearing-impaired children had a correct perception of their role but they encountered many difficulties in the process of teaching speech language at home for their children. They have not had access to specific speechlanguage teaching materials for deaf children. They would like to have a handout to guide parents in rehabilitating their deaf children’s speech-language at home.
Từ khóa:
Bệnh viện Nhi Trung ương; trị liệu ngôn ngữ - lời nói; tài liệu hướng dẫn cha mẹ; trẻ khiếm thính; khiếm thính
Keywords:
Vietnam National Children’s Hospital; speech-language therapy; parental guide documents; hearing-impaired children; hearing impaired
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1703
File nội dung:
o240366.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log