Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 14
Tập 34, số 3 2024

TỔNG QUAN THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO SUY GIẢM THÍNH LỰC TRÊN THẾ GIỚI

A REVIEW OF THE CURRENT SITUATION AND FORECAST OF HEARING LOSS WORLDWIDE
Tác giả: Trần Văn Đình, Lê Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Xuân Nam, Trần Mỹ Hương, Trần Quốc Cường, Nguyễn Thị Hồng Anh, Nguyễn Tuyết Xương
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu tổng quan thực trạng và dự báo suy giảm thính lực trên thế giới. Sử dụng phương pháp tổng quan tìm kiếm các tài liệu trong các cơ sở dữ liệu Pubmed, Medline, Science Direct, Google Scholar, Google có liên quan tới tình hình nghe kém, suy giảm thính lực, điếc và dự báo thực trạng này trên toàn cầu. Kết quả cho thấy ước tính có 1,5 tỷ người trên toàn thế giới bị suy giảm thính lực ở các mức độ khác nhau, trong đó 430 triệu người bị suy giảm thính lực từ mức độ trung bình trở lên. Tỷ lệ suy giảm thính lực dao động từ 3,1% tại khu vực Đông Địa Trung Hải lên đến 7,1% tại khu vực Tây Thái Bình Dương (theo phân loại của WHO). Dự báo năm 2050 sẽ có 2,5 tỷ người bị nghe kém từ mức độ nhẹ trở lên. Trong số 2,5 tỷ người này, 700 triệu người sẽ bị nghe kém mức độ trung bình hoặc nặng hơn. Như vậy, vào năm 2050 cứ 4 người lại có 1 người sẽ bị nghe kém ở mức độ nào đó và 1 trong 14 người (ít nhất 7%) cần chăm sóc thính học. Như vậy, kết quả tổng quan cho thấy mất thính lực là một vấn đề sức khoẻ cộng đồng quan trọng trên toàn cầu hiện nay cũng như trong tương lai.
Summary:
This study was conducted with the aim of reviewing the current situation and forecast of hearing loss worldwide. The overview method was used to search documents in the databases Pubmed, Medline, Science Direct, Google Scholar, and Google related to the situation of hearing loss, hearing loss, deafness and the predicting of this situation globally. The results show that an estimated 1.5 billion people worldwide have varying degrees of hearing loss, of which 430 million have moderate or more severe hearing loss. The prevalence of hearing loss ranges from 3.1% in the Eastern Mediterranean Region to 7.1% in the Western Pacific Region (according to WHO classification). It is predicted that by 2050, there will be 2.5 billion people with mild or more severe hearing loss. Of these 2.5 billion people, 700 million will have moderate or more severe hearing loss. Thus, by 2050, 1 in 4 people will have some degree of hearing loss, and 1 in 14 people (at least 7%) will need audiological care. In conclusion, the review results demonstrate that hearing loss is an important public health problem globally, both currently and in the future.
Từ khóa:
Nghe kém; suy giảm thính lực; tổng quan; dự báo
Keywords:
Hearing loss; hearing impairment; review; forecast
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1696
File nội dung:
r240314.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log