Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 22
Tập 34, số 3 2024

TỔNG QUAN ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY VIÊM MŨI XOANG CẤP NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM

AN OVERVIEW OF CHARACTERISTICS AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF ACUTE BACTERIAL RHINOSINUSITIS IN CHILDREN
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Tuyết Xương
Tóm tắt:
Viêm mũi xoang cấp (VMXC) ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng do tình trạng ô nhiễm môi trường, sự mở rộng các đô thị và đặc biệt là sự gia tăng hiện tượng kháng thuốc của vi khuẩn. Có nhiều nguyên nhân gây VMXC, tuy nhiên nguyên nhân do vi khuẩn đóng vai trò quan trọng. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tổng quan đặc điểm và tính kháng kháng sinh của vi khuẩn gây VMXC nhiễm khuẩn ở trẻ em. Sử dụng phương pháp tổng quan y văn, tìm kiếm các tài liệu có liên quan tới đặc điểm vi khuẩn, tính kháng kháng sinh của vi khuẩn gây VMXC ở trẻ em từ bài báo, công trình nghiên cứu khoa học trên các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế. Kết quả tổng quan cho thấy căn nguyên vi khuẩn phổ biến nhất là S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis liên quan đến viêm đường hô hấp trên sau nhiễm siêu vi. S. aureus cũng có thể góp phần gây VMXC biến chứng ở trẻ em. Tỷ lệ nhạy kháng với kháng sinh thay đổi tùy từng khu vực, quốc gia nhờ tác động của vắc xin liên hợp phế cầu. Mức độ kháng kháng sinh của S. pneumoniae, H. influenzae và S. aureus kháng methicillin (MRSA) xu hướng gia tăng, thay đổi theo thời gian, khác nhau giữa các quốc qia.
Summary:
Acute rhinosinusitis in children is on the rise due to environmental pollution, urbanization and especially the increase in bacterial antibiotic resistance. Although there are several causes of acute rhinosinusitis, bactreial cause plays an important role. The objective of this study is to review the characteristics and antibiotic resistance of bacteria causing acute bacterial rhinosinusitis in children. Using the literature review method, searching for documents related to the characteristics of bacteria and antibiotic resistance of bacteria causing acute rhinosinusitis in children from articles and scientific research works on domestic and international databases. Results showed thatthe most common bacteria causing acute rhinosinusitis were S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, related to upper respiratory tract inflammation after viral infection. S. aureus can also contribute to complicated acute rhinosinusitis in children. The antibiotic resistance rates change depending on each region and country thanks to the impact of pneumococcal conjugate vaccine. Antibiotic resistance levels of S. pneumoniae, H. influenzae and MRSA tend to increase, change over time, and vary between countries. Narrative literature review aims to synthesize and discuss theories/opinions/ information/results related to the characteristics and antimicrobial resistance of acute bacterial rhinosinusitis in children.
Từ khóa:
Kháng kháng sinh; viêm mũi xoang cấp nhiễm khuẩn; trẻ em
Keywords:
Antibiotic resistance; acute bacterial rhinosinusitis; children
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1697
File nội dung:
r240322.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log