Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 54
Tập 34, số 3 2024

CẬP NHẬT PHÂN ĐỘ VÀ ĐIỀU TRỊ XẸP NHĨ TRONG Y VĂN THẾ GIỚI

UPDATE ON STAGING AND TREATMENT OF EAR ATELECTASIS WORLDWIDE
Tác giả: Bùi Thế Anh
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả các phương pháp phân độ xẹp nhĩ được sử dụng trong y văn thế giới và mối liên quan giữa phân giai đoạn và thái độ xử trí xẹp nhĩ. Sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan luận điểm trên đối tượng là các nghiên cứu về phân độ xẹp nhĩ và điều trị xẹp nhĩ được công bố trên cơ sở dữ liệu Pubmed từ năm 1970 đến nay. Kết quả cho thấy qua phân tích 22 bài báo đã tìm được các cách phân độ của những tác giả Sadé, Tos, Charachon, Gersdorff, Dornhoffer, Erasmus, Tran Ba Huy, Vijayendra và Mahajan. Đa số các cách đều phân độ dựa trên vị trí và hình thái tổn thương của màng nhĩ, không có cách phân độ nào dựa trên tình trạng chức năng nghe của người bệnh. Các cách phân độ chỉ có ý nghĩa nhiều về mặt theo dõi và nghiên cứu, ít ý nghĩa trong quyết định thái độ xử trí. Thái độ xử trí xẹp nhĩ phụ thuộc cả vào phân độ xẹp nhĩ và tình trạng chức năng nghe của người bệnh.
Summary:
This study aims to describe and update the staging and treatment of ear atelectasis and retraction pocket of the tympanic membrane. Scoping review on Pubmed database from 1970 to February 2024. Results showed that 22 articles were found with classification of Sadé, Tos, Charachon, Gersdorff, Dornhoffer, Erasmus, Tran Ba Huy, Vijayendra and Mahajan. Most of the classifications were based on the location and clinical characteristics of the retraction pocket but not on the hearing ability of patients. Therefore, most of the staging are significant only in the follow-up and research but not enough in the decision of treatment. Management of ear atelectasis and retraction pocket of the tympanic membrane depends on both staging and the hearing ability of patients.
Từ khóa:
Xẹp nhĩ; túi co kéo; phân độ; điều trị
Keywords:
Ear atelectasis; tympanic membrane retraction pocket; staging; treatment
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1701
File nội dung:
r240354.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log