Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 59
Tập 34, số 3 2024

KHẢ NĂNG PHÁT ÂM THANH ĐIỆU TIẾNG VIỆT CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH Ở NĂM NGHE THỨ TƯ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

ABILITY OF HEARING IMPAIRED CHILDREN TO PRONOUNCE VIETNAMESE TONES IN THEIR 4th YEAR OF HEARING AT THE VIETNAM NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL, 2024
Tác giả: Lưu Thị Thúy Ngọc, Nguyễn Tuyết Xương
Tóm tắt:
Trẻ khiếm thính là những trẻ bị suy giảm một phần hay toàn bộ khả năng cảm thụ về âm thanh. Can thiệp và đánh giá cho trẻ khiếm thính sau khi sử dụng thiết bị trợ thính, trong đó có đánh giá khả năng phát âm thanh điệu tiếng Việt của trẻ khiếm thính là việc làm vô cùng quan trọng. Nghiên cứu này nhằm mục đích mô tả khả năng phát âm thanh điệu tiếng Việt của 16 trẻ khiếm thính trên 5 tuổi được sử dụng thiết bị trợ thính, đang trong năm nghe thứ tư (36 đến 48 tháng tuổi nghe) tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả cho thấy trẻ khiếm thính phát âm tương đối tốt thanh điệu tiếng Việt; khả năng phát âm thanh điệu tiếng Việt của trẻ khiếm thính năm nghe thứ tư phụ thuộc vào từng loại thanh điệu. Can thiệp về mặt thanh điệu cho trẻ khiếm thính cần được thực hiện nhằm hỗ trợ trẻ khiếm thính.
Summary:
Children suffering from hearing loss are those hearing impaired children who have lost their partial or complete ability to perceive sounds. Intervention and assessment for hearing impaired children after using hearing aids becomes vitally important, in particular the assessment of the child’s ability to pronounce Vietnamese tones. The study aimed to describe the ability of hearing impaired children to pronounce various Vietnamese tones. The study surveyed 16 hearing impaired children over the age of 5 years using hearing aids. These children are in their 4th year of hearing (36 to 48 months of hearing) at the Vietnam National Children’s Hospital. The results show that hearing impaired children pronounce Vietnamese tones relatively well however their ability in pronouncing Vietnamese tones in their 4th year of hearing depends on each type of tone. In conclusion the study recommends some methods in tone intervention for hearing impaired children.
Từ khóa:
Năm nghe thứ tư; thanh điệu; trẻ khiếm thính; bệnh viện Nhi Trung ương
Keywords:
The 4th year of hearing; tone; hearing impaired children
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1702
File nội dung:
o240359.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log