Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 73
Tập 34, số 3 2024

ĐẶC ĐIỂM THÍNH LỰC Ở BỆNH NHÂN Ù TAI TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2022 – 2023

HEARING CHARACTERISTICS OF TINNITUS PATIENTS AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL IN 2022 - 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Thiện Bình, Lâm Huyền Trân, Lê Nguyễn Uyên Chi
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả một số đặc điểm thính lực ở bệnh nhân ù tai tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2022 - 2023. Nghiên cứu mô tả trên 110 bệnh nhân bị ù tai tới khám tại phòng khám Tai Mũi Họng bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Đối tượng nghiên cứu được hỏi về tiền sử bệnh và khám tai lâm sàng và được đo thính lực đồ đơn âm. Kết quả cho thấy độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là: 54,36 ± 15,96. Nữ giới mắc chứng ù tai nhiều hơn là nam giới. Tỉ lệ bệnh nhân bị nghe kém là 82,7%, trong đó nghe kém hỗn hợp chiếm tỉ lệ cao nhất (55,3%), tiếp đến là nghe kém tiếp nhận thần kinh (39,39%), thấp nhất là nghe kém dẫn truyền (5,3%); nghe kém mức độ trung bình – nặng chiếm tỉ lệ cao nhất (21,21%) và điếc đặc chiếm tỉ lệ thấp nhất (9,09%). Ngưỡng nghe trung bình âm đơn của tai ù cao hơn tai không ù.
Summary:
The aim of this study is to describe some hearing characteristics of tinnitus patients at Nguyen Tri Phuong Hospital in 2022 - 2023. The study describes 110 patients with tinnitus who visited the ENT clinic of Nguyen Tri Phuong Hospital, Ho Chi Minh City from October 2022 to June 2023. The study subjects were asked about their medical history and underwent clinical examination of the ears, and were measured with a pure tone audiogram. The results showed that the average age of the study subjects was 54.36 ± 15.96. Women suffered from tinnitus more than men. The rate of patients with hearing loss was 82.7%, of which mixed hearing loss had the highest rate (55.3%), followed by sensorineural hearing loss (39.39%), and the lowest was conductive hearing loss (5.3%); moderate-severe hearing loss had the highest rate (21.21%) and profound deafness had the lowest rate (9.09%). The average pure-tone hearing threshold of the tinnitus ear was higher than that of the nontinnitus ear.
Từ khóa:
Ù tai; nghe kém; thính lực đồ đơn âm
Keywords:
Tinnitus; hearing loss; monophonic audiogram
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1704
File nội dung:
o240373.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log