Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 87
Tập 34, số 3 2024

KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA PHẪU THUẬT VÁ NHĨ BẰNG MÀNG SỤN NẮP BÌNH TAI TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

RESULTS AND SOME RELATED FACTORS OF MYRINGOPLASTY WITH TRAGAL PERICHONDRIUM GRAFT AT THAI BINH MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL FROM 2017 TO 2022
Tác giả: Khiếu Hữu Thanh, Ngô Thanh Bình
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả kết quả và một số yếu tố nguy cơ của phẫu thuật vá nhĩ bằng màng sụn nắp bình tai. Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh có can thiệp trên 51 người bệnh viêm tai giữa mạn tính không nguy hiểm được phẫu thuật nội soi vá nhĩ bằng màng sụn nắp bình tai tại khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện Đại học Y Thái Bình từ năm 2017 - 2022. Sau phẫu thuật 6 tháng, tỷ lệ màng nhĩ liền kín là 96,1% và tỷ lệ cải thiện sức nghe tốt là 82,4%. Tuổi, giới, vị trí, kích thước lỗ thủng, tình trạng vôi hóa màng nhĩ không ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới cải thiện sức nghe sau phẫu thuật. Kết quả cho thấy phẫu thuật vá nhĩ bằng màng sụn nắp bình tai có kết quả tốt về phục hồi giải phẫu và sức nghe. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật không rõ rệt.
Summary:
The objective of this study is to describe the results and some related factors of myringoplasty with tragal perichondrium graft. The case series study of 51 patients with chronic otitis media who underwent endoscopic myringoplasties with tragal perichondrium graft at Thai Binh Medical University Hospital from 2017 to 2022. The result was that the rate of tympanic membrane closure was 96.1% and the rate of good hearing improvement was 82.4%, 6 months after surgery. Age, gender, location and size of perforation, and myringosclerosis did not have a statistically significant effect on hearing improvement after surgery. Findings show that myringoplasty with tragal perichondrium graft had good results in terms of anatomical and hearing recovery. The factors studied were not statistically significant determining factors for surgical outcome.
Từ khóa:
Vá nhĩ; màng sụn nắp bình tai; yếu tố nguy cơ
Keywords:
Myrigoplasty; tragal perichondrium graft; prognostic factors
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1706
File nội dung:
o240387.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log