Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 101
Tập 34, số 3 2024

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN TIC Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

CLINICAL CHARACTERISTICS OF TIC DISORDERS IN ADOLESCENTS AT VIETNAM NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL
Tác giả: Ngô Anh Vinh, Đặng Tuấn Long, Nguyễn Viết Chung
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng rối loạn tic ở trẻ vị thành niên tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 57 bệnh nhân vị thành niên được chẩn đoán rối loạn tic tại khoa Sức khoẻ Vị thành niên - Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 12/2020 - 3/2024. Trẻ nam chiếm đa số (89,5%) và chủ yếu gặp ở giai đoạn đầu vị thành niên từ 10 - 13 tuổi (91,2%). Tuổi khởi phát trung bình sớm nhất ở nhóm hội chứng Tourette (8,16 ± 3,2 tuổi) và muộn nhất ở nhóm tic nhất thời (11,09 ± 1,3 tuổi). Có 32,5% trường hợp có yếu tố khởi phát chủ yếu liên quan đến mối quan hệ bạn bè và gia đình; có 24,6% trường hợp có dấu hiệu tiền triệu. Tic mạn tính chiếm đa số (70,2%) và triệu chứng thường gặp nhất là nháy mắt (50,9%), tiếp theo là hắng giọng (28,1%) và nhún vai (21,1%). Phần lớn bệnh nhân có từ 2 loại triệu chứng tic phối hợp trở lên và chủ yếu tic gặp ở khu vực đầu mặt cổ (96,5%). Nghiên cứu cho thấy rối loạn tic thường gặp ở trẻ nam với các triệu chứng thường gặp nhất là nháy mắt, hắng giọng và nhún vai. Các triệu chứng của tíc thường đa dạng và chủ yếu gặp xảy ra ở vùng đầu mặt cổ.
Summary:
This study aims to describe the clinical characteristics of tic disorders in adolescents in Vietnam National Children’s Hospital. This cross-sectional descriptive study involved 57 adolescent patients diagnosed with tic disorders at the Adolescent Health Department of the National Children’s Hospital from December 2020 to March 2024. Males comprised the majority at 89.5%, predominantly in the early adolescence stage (91.2%). The mean age of onset was earliest in the Tourette syndrome group (8.16 ± 3.2 years old) and latest in the transient tic disorder group (11.09 ± 1.3 years old). 32.5% of cases presented with onset factors primarily associated with peer and family relationships. Premonitory signs were evident in 24.6% of cases. Chronic tics were predominant (70.2%) and the most common tic symptoms were eye blinking (50.9%), throat clearing (28.1%), and shoulder shrugging (21.1%). Most patients exhibited two or more types of tic symptoms, predominantly affecting the head and neck region (96.5%). Research results show that tic disorders are common in boys with the most common symptoms being eye blinking, throat clearing and shoulder shrugging. Symptoms of ticks are often diverse and mainly occur in the head, face and neck area.
Từ khóa:
Đặc điểm lâm sàng; rối loạn tic; vị thành niên
Keywords:
Clinical characteristics; tic disorders; adolescents
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1708
File nội dung:
o2403101.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log