Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 117
Tập 34, số 3 2024

ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU THAY THẾ XƯƠNG BÀN ĐẠP BẰNG PROTHESIS ĐIỀU TRỊ XỐP XƠ TAI QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN, 2015 - 2023

RESULT OF STAPE REPLACEMENT BY PROSTHESIS FOR OTOSCLEROSIS TREATMENT VIA ENDOSCOPY AT SAIGON EAR, NOSE AND THROAT HOSPITAL, 2015 - 2023
Tác giả: Trương Kim Tri, Đinh Tiến Trung, Nguyễn Ngọc Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả tiến cứu, được thực hiện trên 13 bệnh nhân (15 tai) nhằm mô tả kết quả bước đầu nội soi thay thế xương bàn đạp điều trị xốp xơ tai, lựa chọn phương pháp can thiệp đế đạp tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn. Kết quả cho thấy về giới tính (1:2.25), nữ 69,23%; tuổi: 20 - 45 (76,92%). Vị trí tổn thương: 2 bên (84,62%); ù tai trước/sau mổ: 80%/ 25% (cải thiện 75%). Kỹ thuật mở cửa sổ nhỏ 73,33%, lấy toàn bộ đế đạp 20%, lấy bán phần đế đạp 6,67%. Loại trụ dẫn chủ yếu là nhựa fluoroplastic (73,33%) của Medtronic. Thính lực sau mổ cho thấy sức nghe trung bình cải thiện trung bình 24,24 dB; khoảng cách đường khí - đường xương (ABG) thu hẹp trung bình 19,33dB; cải thiện ABG cao ở tần số 500Hz và 1000Hz là 27,5dB và 25,7dB, 90% ABG < 20 dB (70% ABG 11 - 20dB). Ngưỡng nghe đường xương cải thiện trung bình 4,95dB (tần số 2000Hz cải thiện cao nhất, 8,1dB). Biến chứng chóng mặt nặng sau mổ 13,33% (2 trường hợp lấy đế đạp). Thay thế xương bàn đạp là phương pháp phẫu thuật hiệu quả trong điều trị xốp xơ tai giúp cải thiện thính lực tốt, thời gian mổ và thời gian nằm viện ngắn. Mở cửa sổ nhỏ góp phần hạn chế chóng mặt sau mổ.
Summary:
A prospective, describing study design research was conducted on 13 patients (15 ears) to describe the initial results of endoscopic stapes replacement to treat otosclerosis, and choose the intervention procedure on footplate at Saigon Ear, Nose and Throat hospital. Results showed that the gender (1:2.25), female 69.23%. age: 20 - 45 (76.92%). Damaged ear: Both side (84.62%). Pre- and post-operative tinnitus were 80% and 25% respectively (75% improvement). Stapedotomy is 73.33%, total Stapedectomy is 20%, Partial Stapedectomy 6.67%. The main material of prothesis in the study was fluoroplastic (73.33%) from Medtronic. Post-operation hearing: Average PTA improving is 24.24 dB; Average ABG closing is 19.33 dB, ABG improvement is good at 500Hz and 1000Hz (27.5dB and 25.7dB respectively), ABG < 20 dB (90%), of which ABG (11-20dB) accounts for 70%. The average bone conduction improvement is 4.95dB, of which the 2000Hz frequency has the highest improvement (8.1dB). Post-operative tinnitus has being improved by 75%. Severe vertigo complication were 13.33% (2 stapedectomy cases). The results show that stapedotomy and stapedectomy are effective surgical procedures for the treatment of otosclerosis which give the better hearing and lead to improvement quality of life, shorten surgery time and hospital stay. Stapedotomy contributes to reduce postoperative vertigo.
Từ khóa:
Xốp xơ tai; thay xương bàn đạp; prothesis; nội soi
Keywords:
Otosclerosis; Stapedotome/ stapedectomy; prosthesis; endoscopy
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1710
File nội dung:
o2403117.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log