Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 177
Tập 34, số 3 2024

NHẬN THỨC VỀ KIẾN THỨC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI THÀNH TÍCH HỌC TẬP

AWARENESS OF COVID-19 KNOWLEDGE AND IMPACT AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN HANOI AND ITS RELATIONSHIP WITH ACADEMIC PERFORMANCE
Tác giả: Ngô Anh Vinh, Nguyễn Tân Hùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mô tả nhận thức về kiến thức và tác động của đại dịch COVID-19 tới học sinh ở nội thành Hà Nội và mối liên hệ với kết quả học tập năm 2022. Tổng số 2378 học sinh tại 2 trường THCS tham gia, với thông tin khảo sát bao gồm yếu tố cá nhân, gia đình, học lực và nhận thức về tác động của COVID-19. Sử dụng mô hình hồi quy Logistic thứ bậc đa tầng, kết quả cho thấy trung bình điểm tự nhận thức về kiến thức COVID-19 của học sinh là 7,0 (SD = 1,98), trung bình điểm tự nhận thức về ảnh hưởng của biện pháp cách ly là 4,17 (SD = 2,98), và trung bình điểm tự nhận thức về ảnh hưởng sức khỏe là 3,98 (SD = 2,98). Học sinh có điểm nhận thức về kiến thức COVID-19 càng cao thì xác suất học lực yếu càng thấp (OR = 0,83, 95%CI = 0,80 - 0,87), trong khi điểm nhận thức về tác động sức khỏe càng cao thì xác suất học lực yếu càng cao (OR = 1,06, 95%CI = 1,02 - 1,11). Nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến sức khỏe góp phần làm giảm thành tích học tập, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc hỗ trợ sức khỏe tâm lý và thể chất cho học sinh.
Summary:
This study describe the awareness of knowledge and the impact of the COVID-19 pandemic on students in urban Hanoi and its relation to academic performance in 2022. A total of 2,378 students from two secondary schools participated, with survey information including personal factors, family, academic performance, and awareness of the impact of COVID-19. Using a multi-level ordered logistic regression model, the results show that the average self-awareness score regarding COVID-19 knowledge among students is 7.0 (SD = 1.98), the average self-awareness score regarding the impact of quarantine measures is 4.17 (SD = 2.98), and the average self-awareness score regarding health impacts is 3.98 (SD = 2.98). Students with higher awareness scores about COVID-19 knowledge are less likely to have poor academic performance (OR = 0.83, 95%CI = 0.80 - 0.87), while those with higher awareness scores about the health impacts of COVID-19 are more likely to have poor academic performance (OR = 1.06, 95%CI = 1.02 - 1.11). The study highlights the negative impact of the pandemic on health, which also contributes to reduced academic performance, emphasizing the urgent need for psychological and physical health support for students.
Từ khóa:
Nhận thức; tác động; COVID-19; thành tích học tập; học sinh
Keywords:
Awareness; impact; COVID-19; academic achievement; students
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1718
File nội dung:
o2403177.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log