Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 109
Tập 34, số 3 2024

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM CẤP XUẤT NGOẠI SAU TAI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 - 2024

CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE MASTOIDITIS IN PATIENTS WITH EXTRACRANIAL COMPLICATIONS BEHIND AURICLE AT THE VIETNAM NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL IN 2023 - 2024
Tác giả: Nguyễn Như Đua, Đoàn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Như Ngọc, Phùng Thị Hòa, Nguyễn Lê Hoa, Nguyễn Tuyết Xương, Đỗ Hồng Điệp, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Thân Hữu Tiệp, Vũ Toàn Mạnh, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Minh Ngọc, Phạm Phúc Khánh
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng viêm tai xương chũm cấp xuất ngoại sau tai ở người bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2023 - 2024. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu mô tả cắt ngang gồm 23 người bệnh được chẩn đoán viêm tai xương chũm cấp xuất ngoại sau tai kèm phim cắt lớp vi tính chụp cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 8/2023 – tháng 3/2024. Kết quả nghiên cứu nam chiếm 56,52%, nữ chiếm 43,48%, tuổi từ 1 - 3 gặp nhiều nhất 43,48%; tiền sử viêm tai giữa 82,61%; sốt gặp 47,83%, tiêu chảy gặp 13,04%; sưng sau tai gặp 91,30%, phản ứng xương chũm 100%. Viêm tai xương chũm cấp viêm tai xương chúp cấp là viêm tổ chức xương xung quanh sào bào do vi khuẩn và quá trình viêm xương kéo dài không quá 3 tháng. Tỷ lệ viêm tai giữa cấp viêm tai giữa cấp trở thành viêm xương chũm cấp là 20%. Tiến triển của bệnh có thể gặp biến chứng xuất ngoại trong đó có xuất ngoại sau tai. Kết luận, viêm tai xương chũm cấp xuất ngoại sau tai gặp ở nam nhiều hơn nữ trong nghiên cứu nhưng khác biệt không nhiều và bệnh thường gặp nhất độ tuổi từ 1 - 3 tuổi và tất cả các trường hợp đều có phản ứng xương chũm.
Summary:
This study aim to describe the clinical characteristics of the Acute mastoiditis with extracranial complications behind the auricle in patients at the Vietnam National Children’s Hospital. A cross – sectional descriptive study was conducted with 23 patients diagnosed acute mastoiditis with extracranial complications behind the auricle with Computed tomography - scaner at the Vietnam Nation Children’s Hospital from August 2023 to March 2024. Results showed that males participants accounted for 56.52%, while that figure of females were for 43.48%; Ages from 1 – 3 years old was the most common 43.48%; History of acute otitis media was 82.61%; Bulging swelling behind the auricle occurred 91.30%; Mastoid reaction was 100%. Acute mastoiditis that is the implammation of the bony portion around mastoid cell caused by bacteria and the bony inflammation process lasts no more than 3 months. 20% of cases of acute otitis media were complicated by acute mastoiditis. Opportunistic infections can spread outward toward the periphery as extracranial complication behind the auricle. Conclusions, Acute mastoiditis with extracranial complications behind the auricle occured in males to be more common than females but the difference was not much. The desease was the most common ages from 1 – 3 years old. And patients appeared the mastoid reaction.
Từ khóa:
Viêm xương chũm cấp; biến chứng xuất ngoại sau tai; Bệnh viên Nhi Trung ương; viêm tai giữa
Keywords:
Acute mastoditis; extracrenial complications behind the auricle; Vietnam National Children’s Hospital; otitis media
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1709
File nội dung:
o2403109.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log