Chủ nhật, 21/07/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Áp dụng phương pháp PCR đa mồi định type huyết thanh và phát hiện gen độc lực của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae phân lập từ bệnh nhân áp xe gan điều trị tại bệnh viện Bạch Mai
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 138
Tập 34, số 3 2024

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐIẾC ĐỘT NGỘT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH NĂM 2018 - 2019

RESULTS OF TREATMENT FOR SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS AT THAI BINH MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL IN 2018 - 2019
Tác giả: Khiếu Hữu Thanh, Đặng Xuân Vinh, Chu Thị Hồng, Ngô Thanh Bình
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả kết quả điều trị điếc đột ngột tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Nghiên cứu mô tả tiến cứu các ca bệnh được can thiệp trên 35 bệnh nhân với 38 tai được chẩn đoán là điếc đột ngột, điều trị tại bệnh viện đại học Y Thái Bình năm 2018 - 2019. Kết quả các tai nghe kém mức độ nhẹ có tỷ lệ cải thiện thính lực toàn bộ 92,6%. Nghe kém vừa và nặng có tỷ lệ cải thiện thính lực một phần tương ứng là 66,7% và 100%. 50% tai nghe kém sâu không phục hồi thính lực. Các tai có thính lực đồ dạng A, B và C có tỷ lệ cải thiện thính lực toàn bộ tương ứng là 72,7%; 66,7% và 83,3%. Thính lực đồ dạng E không cải thiện thính lực sau điều trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhân nghe kém mức độ nhẹ có kết quả điều trị tốt hơn bệnh nhân nghe kém mức độ nặng và sâu. Bệnh nhân có thính lực đồ dạng A, B hoặc C có tiên lượng tốt hơn dạng D hoặc E.
Summary:
The objective of this study is to describe treatment result of 35 patients with sudden sensorineural hearing loss at Thai Binh Medical University Hospital. A case series study of 35 patients (38 ears) who were diagnosed with sudden sensorineural hearing loss and treated at Thai Binh Medical University Hospital from 2018 to 2019. The results was 92.6% of ears with slight hearing loss improved their hearing after treatment. 66.7% of moderate and 100% of severe impairment had partial hearing improvement. 50% of ears with profound impairment did not recover their hearing. Ears with audiograms type A, B, and C had an overall hearing improvement rate of 72.7%; 66.7% and 83.3%, respectively. Audiogram type E was not hearing improvement. Findings show that patients with slight hearing loss had better treatment outcomes than ears with moderate and severe hearing loss. Patients with audiogram type A, B or C had better prognosis than type E or D.
Từ khóa:
Điếc đột ngột; điều trị; thính lực đồ
Keywords:
Sudden sensorineural hearing loss; treatment; audiogram
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1713
File nội dung:
o2403138.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Ngày 14 – 15/6/2024 Hội Thính học Việt Nam đã phối hợp cùng Liên Chi hội Thính học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thính Học – Tai Mũi Họng Quốc tế lần thứ III
Website tcyhdp.vjpm.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log